Microsoft SQL Server

Microsoft SQL server is een databasebeheersysteem van Microsoft. Het maakt gebruik van T-SQL als taal. Dit is een variant van de meeste gebruikte databasetaal, SQL. Microsoft SQL biedt ondersteuning aan analytische systemen, transactie processen en business intelligence. De structuur van een SQL-server bestaat uit tabellen waarbij de rijen de primaire functie vervullen. Deze rijen verbinden data-elementen in verschillende tabellen met elkaar om te voorkomen dat data op meerdere plekken op de server opgeslagen hoeft te worden. In Microsoft SQL server wordt er gebruik gemaakt van drie verschillende add-ons. SSIS, SSRS en SSAS. SQL Server Intergration, Reporting en Analysis Service.

SSIS

SQL Server Intergration service is het datawarehousing gedeelte van Microsoft SQL Server en is uitgerust met extract, transform en load mogelijkheden (ETL). Met SSIS kun je gegevens uit databronnen verplaatsen en/of samenvoegen, ook wanneer de databronnen verschillend van elkaar zijn. Hierna kun je de data ook nog aanpassen.

SSRS

Met SQL Server Reporting Service is het mogelijk om rapporten te maken met gegevens uit vrijwel alle soorten databases. Rapportages zijn dus niet beperkt tot alleen SQL Server databases. SSRS wordt dus gebruikt om rapportages en grafieken te creëren om vervolgens te delen. SSRS maakt gebruik van het Microsoft Visual Studio interface.

SSAS

SQL Server Analysis Service is een onderdeel van Microsoft SQL Server dat de mogelijk geeft om snel toegang te krijgen tot grote hoeveelheden data. Zowel in multidimensionale mode (OLAP model constructie) als in tabular mode (relationeel model constructie). Oftewel, je kunt snel een hoop data analyseren. In SSAS kunnen met Data Tools rapportage modellen gemaakt worden die vervolgens te gebruiken zijn met Microsoft zijn eigen BI-tools (Power BI, Report Builder, etc.), maar ook met tools van andere organisaties.