Zelfreflectie in het werkveld.

Reflecteer jij, als BI specialist, op je handelen en kunnen in het werkveld? Reflectie is een bewust en tevens onbewust proces dat iedereen in zijn dagelijkse leven meemaakt. Zodra bepaalde acties niet meer functioneren ontstaan er problemen, waardoor er reflecteert zal moeten worden op de oorzaak daarvan. Volgens onderzoek zijn er dan ook vier verschillende fases, waaruit de ene gedachte logisch voortkomt uit de andere. Tijdens deze fases is het van belang dat onmiddellijke acties worden uitgesteld en dat impulsen onder controle worden gehouden.

In de eerste fase zal er verwarring plaatsvinden, omdat de situatie niet zal verlopen zoals verwacht. Tijdens deze fase zal er dan ook een gevoel en bewustwordingsproces optreden die ervoor zal zorgen dat de omstandigheden die geleid hebben tot het probleem begrepen zullen worden.

Daarop volgend zal meteen de tweede fase aan bod komen. De oplossing zal in gedachte opkomen. Hoe vaker jij geconfronteerd wordt met een soortgelijke situatie, hoe makkelijker deze oplossing gerealiseerd wordt.

Verder is het belangrijk om kritisch na te denken over de oplossing die jij, als professional, hebt bedacht. Wanneer je de eerste suggestie die in je opkomt meteen accepteert, is er sprake van het laagste niveau van reflectief denken. Beargumenteer regelmatig waarom je bepaalde acties uitvoert. Dit zorgt er namelijk voor dat kennis wordt uitgebreid.

Vervolgens zul je in de laatste fase je argumentatie ‘toetsen’ om te kijken of de gewenste resultaten nu wel op de juiste wijze zijn behaald. Zo niet? Zorg dan dat je handeling aanpast en deze weer opnieuw toetst.

Merk jij, als BI specialist, dat je moeite hebt met het beredeneren van je handelen in gedrag? Of je nou al jaren actief bent in het werkveld of nog student bent. Wij, Qbirds, helpen jou graag met het begeleiden in dat proces. Neem vrijblijvend contact met ons op!