Soft skills for hard results in ICT

Wanneer de meeste mensen denken aan een carrière in de IT, denken veel mensen aan dezelfde benodigde vaardigheden. Het verschilt natuurlijk per bedrijf welke technische skills belangrijk zijn. De benodigde soft skills daarentegen zijn bij elk bedrijf hetzelfde. Het belang van deze soft skills wordt vaak vergeten om goed naar voren te laten komen in het sollicitatieproces. Om deze reden worden in deze blog de 5 belangrijkste soft skills beschreven voor een succesvolle carrière in de IT. 

1.Probleemoplossend

Het spreekt in principe voor zich dat wanneer je verantwoordelijk bent voor het helpen van werknemers met computer, netwerk, software of website aspecten dat je de hele dag bezig bent met problemen oplossen. Belangrijk in de IT is om deze problemen op tijd te zien en de oorzaak hiervan te vinden. Daarnaast gaat het niet alleen om technische problemen oplossen maar ook om het aangeven van eventuele procesveranderingen die hierbij komen kijken.

Communicatief vaardig

Communicatie is over het algemeen een belangrijke skill in IT. Of het nu tijdens het oplossen van problemen is of het managen van een team, je moet weten hoe je goed communiceert op alle niveaus van de organisatie. Je bent als IT’er natuurlijk ook veel bezig met het uitleggen hoe verschillende IT-gerelateerde zaken werken. De kunst is om dit zo uit te leggen dat iedereen het snapt.

teamwork

Voor een succesvolle carriere in de IT zal je goed met anderen kunnen werken. Natuurlijk zal je soms ook zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken of projecten. Maar het grootste deel van de werkzaamheden wordt vaak uitgevoerd in IT-teams. Het is voor een IT-professional makkelijk om geïsoleerd te raken in hun gebied van expertise. Degene die juist het grote plaatje zien en werken voor het team zijn degene die boven de rest uit zullen steken.

planning en organiseren

De IT wereld draait voornamelijk op projecten. Vaak zelfs ook met meerdere projecten en verschillende deadlines tegelijk. Goede planning en organisatie skills zijn dus van groot belang om dit in goede banen te kunnen leiden. Een effectieve planning maakt het mogelijk om van te voren problemen te voorzien en snel aan te kunnen pakken.

geduld

Een groot deel van de werkzaamheden van een IT-professional houden het uitleggen van complexe ideeën aan anderen, het trainen van nieuwe medewerkers en het assisteren van werknemers in. Al deze taken vergen nogal wat geduld van een mens. Wanneer je de rust weet te bewaren in een frustrerende situatie, dan weet je dat je de goede basis skill hebt om een succesvolle IT-professional te zijn.